Nyhedsbrev 4

eReolen.dk er kommet godt fra start med 86.000 besøg fra 48.000 unikke besøgende. Der er foretaget mere end 19.000 lån af mere end 10.000 lånere.

Det er med stor glæde at vi nu kan konstatere, at samtlige 98 kommuner har tilmeldt sig eReolen. Det skyldes naturligvis bl.a. den økonomiske støtte der er givet fra Styrelsen og Koordinationsgruppen – mere om det senere.
Lige nu har 73 forlag tilmeldt sig servicen og i denne uge er eReolen blevet opdateret med 250 nye titler, så vi nu er oppe på 2.071 tit-ler.

Månedsrapport
Med dette nyhedsbrev følger første udgave af Månedsrapport for eReolen, som udsendes månedligt – forstås!
Her formidles statistik for anvendelsen af eReolen. Dertil kan de enkelte biblioteker følge udviklingen i administrationsmodulet, hvor anvendelsen for det enkelte bibliotek løbende opdateres.

1.000.000 kr. til folkebibliotekerne!! – Priserne halveres!!
På et møde i Styrelsen for Bibliotek og Medi-er medio november, har Koordinationsgrup-pen for Netbiblioteker givet tilsagn til vores ansøgning om tilskud til udbredelse af eReo-len.
Vi har søgt og fået 1 mio. kr. – penge der skal bidrage til at udbrede servicen til flest muligt, og vænne bibliotekerne til en ny om-kostning. Det er nu lykkedes at få alle med. Alle biblioteker har tilmeldt sig servicen.

Priserne halveres fra 1. december 2011.
Det betyder, at de nye ebøger i stedet for 18,50 kr. fremover koster 9,25 kr., og titlerne over 12 måneder halveres til 7,50 kr. i perioden indtil pengene er brugt. Dertil kommer naturligvis rabattrappen.
I praksis når vi den laveste pris på rabat-trappen (16,50/13,00) samtidig med at pengene er brugt. Med det nuværende forbrug når vi et godt stykke hen på foråret før det sker, men det er umuligt at spå om udviklingen af forbruget, som lige nu er støt stigende.
Vi håber også, at de reducerede priser vil give anledning til, at kommunerne revurderer de begrænsninger, der er indsat på forbruget i.f.t. antal lån pr. bruger pr. måned, samt det maksimale budget kommunen ønsker at bruge.
I Folkebibliotekernes Ebogsprojekt er vi ovenud lykkelige for den støtte som tilskuddet er udtryk for, ikke mindst at det kommer alle folkebibliotekerne tilgode.

Fakturering
Som nævnt introduceres de reducerede priser fra 1. december 2011. Publizon trækker 50 % fra på regningen til den enkelte kommune. Bibliotekerne vil stadig se det fulde beløb i administrationsmodulet. De resterende 50 % betales med tilskuddet fra styrelsen.

Købeknap
Som de fleste nok har erfaret har der været noget polemik omkring købefunktionen på eReolen, særligt omkring den del af prisaftalen der medfører, at bibliotekernes betaling for lån kan reduceres med en andel af et eventuelt provenu.
Vi er naturligvis ikke ude på at gøre noget ulovligt, men prøver gerne grænser af. Vi har flere muligheder, men kan ikke lige nu sige noget om, hvordan det ender. Væsentligst er det, at ”sagen” intet har at gøre med den service brugerne oplever.

Genlån
Genlån funktionaliteten er aktiv fra næste uge. Genlånsknappen vises på ”Min Side” under ”Mine lån”. Genlåns-knappen fremkommer først i de sidste 7 dage af låneperioden. Reglerne for genlån er, at man kan genlåne den pågældende bog indenfor de sidste 7 dage af låneperioden. Hvis man ikke genlåner i den periode, kan man først låne bogen igen efter 90 dage. Genlånet tæller som nyt lån.

Anbefal eReolen.dk på Facebook
Det er blevet muligt at anbefale titlerne på eReolen.dk via Facebook. Under den enkelte titel på eReolen.dk vises facebook-knappen ”Anbefal” i øverste højre hjørne. Klikker du på ”anbefal” postes der automatisk et indlæg på din egen facebookprofil og dine venners væg på Facebook, hvor det fremgår, at du anbefaler den valgte titel. Med den facilitet har vi mulighed for at øge kendskabet til eReolen.dk, og nå ud til en lang række potentielle brugere.

Hent ebogen til flere enheder
Ønsker du at læse den samme titel på flere enheder, er det nu muligt at hente den samme ebog til flere enheder (f.eks. tablet og smartphone) uden, at det tæller som et ekstra lån. Når du først har lånt en titel, har du indenfor den angivne låneperiode mulighed for at ”genhente” den samme titel til en anden enhed, ved at ”låne” den samme titel som normalt på eReolen. Teknikken bag eReolen.dk genkender login oplysningerne, og vil således registrere, at den valgte titel allerede ligger som et aktivt lån på det pågældende login. Den tælles derfor ikke som et nyt lån. Det er dog en forudsætning, at de valgte enheder er autoriseret med det samme Adobe-ID (max 5 enheder pr. Adobe-ID).

Se de 100 mest populære ebøger
Der bliver i næste uge mulighed for at se de 100 mest populære ebøger. Fra bunden af toplisten på forsiden kommer der et link til ”Top 100”.

Nyhedsbrev 3

 

Nyhedsbrev 3 – 2011

Fra Folkebibliotekernes ebogsprojekt

28. Oktober 2011

 

1. november 2011 lanceres bibliotekernes nye ebogsservice – eReolen, med et omfattende katalog af danske ebøger. Det bliver et unikt tilbud til de danske biblioteksbrugere.

Indtil nu har 53 forlag tilmeldt sig eReolen, herunder bl.a. Modtryk og Hr. Ferdinand, samt – naturligvis – Lindhardt & Ringhof samt Gyldendal. Flere er på vej.

Det betyder, at vi kan lancere med et imponerende katalog af nye og spændende titler, og dermed et godt tilbud til vores brugere. Tilmeldingerne fra bibliotekerne strømmer også ind. Lige nu har vi fået omkring 70, og vi regner med, at flere vil følge efter i de næste uger. Da de 9 projektbiblioteker også omfatter landets største kommuner, vil vi fra starten kunne yde servicen til en meget stor del af den danske befolkning.

Den nye ebogsservice har fået navnet eReolen.dk. Det er resultatet af et kreativt forarbejde af designbureauet Hatch & Bloom.

Mange har været i gang i de seneste uger, og kommer også i de næste dage til at knokle for at få det hele til at lykkes . Det gælder naturligvis projektgrupperne, men også Publizon, InLead og DBC lægger store kræfter i at alt skal lykkes. Publizon håndterer aftalerne med forlag og biblioteker og sørger for, at det valgte katalog er tilgængeligt. InLead har opgaven med at lave brugergrænsefladerne til web og mobil.

DBC håndterer dataflow mellem backend og brugergrænseflade, relationen mellem T!NG-brønden og Danbib og meget mere. Som det fremgår nedenfor er der lavet designlinje, som indpasses i sitet og andet markedsføringsmateriale. Logo, grafik, markedsføringsmateriale, digitale services mv. har vi lavet internt i projektet.

Markedsføring
Vi har nu udsendt plakater og vejledninger/postkort til alle biblioteker, og der er adgang til alle markedsføringsmaterialerne og trykklare filer, som I kan trykke lokalt. Materialerne findes på bloggen og på pressesiden på sitet – det drejer sig om:

  • Plakat
  • Stofbannere til biblioteksrummet
  • Vejledning/postkort
  • webbannere
  • Grafik til storskærme: Mosaik eReolen
  • En nyudviklet interaktiv præsentation af ebøgerne: Collage eReolen
  • Forslag til lokal pressemeddelelse
  • Pressemeddelelsen til den landsdækkende presse, som udsendes mandag
  • Koncept for event/præsentation

 

eReolen på smartphones og tablets

Der er udviklet en mobil version af eReolen. Sitet aflæser om man kommer fra en mobil enhed og tilpasser sig skærmen. Der er mulighed for at downloade ebøger til smartphones eller tablets. Man skal have et Adobe ID og anvende en trediepartsapplikation som Bluefire Reader til IOS eller Aldiko til Android. Vejledninger til installation og brug af disse publiceres på sitet.

 

Tilmelding og administration

Alle biblioteker har fået tilsendt en kontrakt med tilbud om at deltage i servicen fra Publizon. Bibliotekerne skal:

anvende DBC lånertjek service, og opsætte VIP-basen så Publizon får adgang til at validere. Vejledning i opsætning af lånervalidering kan også ses på bloggen.

opsætte parametre i administrationsmodulet vedr. brugsbegrænsning. Tilmeldte biblioteket får tilsendt en vejledning i dag fra Publizon.

Biblioteker, der endnu ikke har tilmeldt sig, kan stadig nå at få adgang til servicen. Kontakt Publizon.

 Afprøvning af sitet

Vi havde håbet på at kunne åbne op, så bibliotekerne kunne prøve sitet af fra i dag, men det er stadig under udvikling/intern test. Vejledninger i anvendelsen findes på bloggen. Downlån af ebøger i den nye service foregår på samme måde som på ebogsbibliotek.dk, dog langt mere brugervenligt. Efterfølgende overflytning til ebogslæsere foregår helt som tidligere.

Fremtiden

Lanceringen 1. november 2011 er kun første skridt. Vi arbejder videre, med materialevalg, formidling, forsøg med streaming og meget andet.

Yderligere information

Som det fremgår lægger vi alt relevant information, markedsføringsmateriale m.v. på bloggen.

Vi glæder os i den grad til at gå i luften 1. november 2011, og håber at rigtig mange biblioteker glæder sig sammen med os.

Kontakt

Bo Fristed, projektejer, Aarhus Kommunes Biblioteker, M 2014 2612, E fristed@aarhus.dk

Susanne Iversen, projektleder, Aarhus kommunes Biblioteker, M 29208036, E siv@aarhus.dk

Steffen Sørensen, Publizon A/S, M 6037 3824, E scs@publizon.dk

Nyhedsbrev 2

Nyhedsbrev 2 fra ”Folkebibliotekernes ebogsprojekt” 20. Oktober 2011

 

Den ny ebogsservice har nu fået et navn. Den hedder eReolen.dk. Det nye site og mobilsite testes i øjeblikket af projektgruppen, og vi arbejder på at få de sidste ting på plads, så I kan endnu ikke se sitet på nettet. Der er nu i alt 38 forlag der har tilmeldt sig servicen, bl.a. Hr. Ferdinand og Modtryk og flere er på vej. Publizon har udsendt kontakter til alle bibliotekerne og tilmeldinger begynder at komme ind.

Vi har søgt 1 mio. kr. fra Styrelsen for Bibliotek og Mediers netudviklingspulje, som det er meningen skal bruges til at mindske bibliotekernes omkostninger til e-bogsudlån indtil puljen er brugt. Pengene vil blive brugt til at halvere bibliotekernes pris for ebøgerne indtil bunden af rabattrappen er nået. Vi får først svar fra Styrelsen/ Netkoordinationsgruppen medio november 2011, vi venter spændt og håber det bedste. Hvis vi får pengene – eller nogle af dem – vil de komme alle kommuner til gode, uanset om man har meldt sig til fra starten eller gør det senere. Se også http://bogmarkedet.dk/comment/84#comment-84

Markedsføring

Der er en række markedsføringsmaterialer på vej, som kan anvendes af de enkelte biblioteker. Pakken kommer til at omfatte elektroniske og trykke materialer og et forslag til et koncept for en event/demo på bibliotekerne. Det handler bl.a. om webbannere, grafik til storskærme, plakater, postkort/flyer med kort vejledning, stofbannere til ophængning i biblioteksrummet, og der bliver udarbejdet en pressemeddelelse, der kan anvendes lokalt. Plakater og flyers/postkort trykker vi og udsender til alle deltagende biblioteker i et første oplag. De øvrige materialer kan enten hentes på nettet og anvendes lokalt, det gælder f.eks. elektroniske bannere til bibliotekernes lokale hjemmesider, eller de kan hentes som trykklare filer, som så kan trykkes lokalt. Markedsføringsmaterialerne er klar i løbet af den næste uge, og kan hentes på hjemmesiden under Presse. Indtil sitet kører kan markedsføringsmaterialet findes på bloggen: www.projekteboeger.dk efterhånden som, det bliver færdigt.

Vejledning/FAQ

Der er udarbejdet vejledning til brugerne og bibliotekerne i anvendelsen af servicen. Den forklarer hvordan man låner en bog fra PC/MAC og smartphones/tablets og flytter over på en ebogslæsere, hvilke devices der kan anvendes og svarer på en række generelle spørgsmål, som vi kan forvente fra lånerne. Den kan hentes fra Hjælp knappen på forsiden af sitet og indtil sitet fungerer, kan den ses på bloggen under vejledninger: www.projekteboeger.dk

Test af sitet eReolen.dk

Biblioteker, der anvender DBC Lånercheck vil få adgang til at prøve det nye site medio uge 43. I kan også afprøve sitet fra smartphones eller tablets og se hjemmesiden tilpasset mobile devices. Vi sender mail ud, når vi åbner for adgangen. I kan så teste servicen med eget lånernummer/pin-kode indtil 1.november 2011. Publizon sletter alle lån i den nye service foretaget inden lanceringen 1. november 2011. I kan selvfølgelig også anvende de frikort numre. som I aftaler med Publizon i forbindelse med oprettelse af adgang til servicen.

Vi har ændret den røde farve på sitet lidt på anbefaling af grafikerne, så den fungerer bedre til trykte materialer. Det er projektgruppen, der har ansvaret for sitet.

Aftale om adgang til servicen

Alle biblioteker har nu fået tilsendt en kontrakt med tilbud om at deltage i servicen fra Publizon. Biblioteket skal anvende DBC lånertjek service, og opsætte VIP-basen så Publizon får adgang til at validere. Se vejledning på bloggen. Når biblioteket tilmelder sig får det tilsendt vejledning i anvendelse af administrationsmodulet, hvor biblioteket kan opsætte parametre vedr. brugsbegrænsning. Vejledning i opsætning af lånervalidering kan også ses på projekteboeger.dk

 Statistik

Administrationsmodulet vil også give adgang til statistik for det enkelte bibliotek. Projektet vil desuden udsende månedlige opgørelser over anvendelsen af servicen, med information om f.eks. antal lån pr. md., antal genlån, titler der har været udlånt, antal akkumulerede lån, unikke brugere mv.

Materialevalg

Materialevalget foretages centralt af projektet. Der er ikke mulighed for lokalt materialevalg. Vi arbejder på politik for materialevalget, men der vil kun blive tale om fravalg af materiale som f.eks. meget små tekster, som vi ikke vil betale klikprisen for, idet der jo kun betales for det brugerne vælger at låne.

De 2 gamle ebogsservices: ebogsbibliotek.dk og ebib.dk

Nogle spørger til hvad der sker med indholdet på de gamle services. Der er ingen direkte overførelse af titler fra ebib.dk og ebogsbibliotek.dk, da titel udbuddet afhænger af det enkelte forlags deltagelse i den nye tjeneste samt bibliotekernes materialevalg. Således vil nogle titler fra de to eksisterende tjenester være tilgængelige, og andre vil ikke være tilgængelige i den nye tjeneste.

Folkebibliotekernes ebogsprojekt

 Kontakter

Bo Fristed, projektejer, Aarhus Kommunes Biblioteker, M 2014 2612, E fristed@aarhus.dk

Susanne Iversen, projektleder, Aarhus kommunes Biblioteker, M 29208036, E siv@aarhus.dk

Steffen Sørensen, Publizon A/S, M 6037 3824, E scs@publizon.dk