Nyhedsbrev 4

eReolen.dk er kommet godt fra start med 86.000 besøg fra 48.000 unikke besøgende. Der er foretaget mere end 19.000 lån af mere end 10.000 lånere.

Det er med stor glæde at vi nu kan konstatere, at samtlige 98 kommuner har tilmeldt sig eReolen. Det skyldes naturligvis bl.a. den økonomiske støtte der er givet fra Styrelsen og Koordinationsgruppen – mere om det senere.
Lige nu har 73 forlag tilmeldt sig servicen og i denne uge er eReolen blevet opdateret med 250 nye titler, så vi nu er oppe på 2.071 tit-ler.

Månedsrapport
Med dette nyhedsbrev følger første udgave af Månedsrapport for eReolen, som udsendes månedligt – forstås!
Her formidles statistik for anvendelsen af eReolen. Dertil kan de enkelte biblioteker følge udviklingen i administrationsmodulet, hvor anvendelsen for det enkelte bibliotek løbende opdateres.

1.000.000 kr. til folkebibliotekerne!! – Priserne halveres!!
På et møde i Styrelsen for Bibliotek og Medi-er medio november, har Koordinationsgrup-pen for Netbiblioteker givet tilsagn til vores ansøgning om tilskud til udbredelse af eReo-len.
Vi har søgt og fået 1 mio. kr. – penge der skal bidrage til at udbrede servicen til flest muligt, og vænne bibliotekerne til en ny om-kostning. Det er nu lykkedes at få alle med. Alle biblioteker har tilmeldt sig servicen.

Priserne halveres fra 1. december 2011.
Det betyder, at de nye ebøger i stedet for 18,50 kr. fremover koster 9,25 kr., og titlerne over 12 måneder halveres til 7,50 kr. i perioden indtil pengene er brugt. Dertil kommer naturligvis rabattrappen.
I praksis når vi den laveste pris på rabat-trappen (16,50/13,00) samtidig med at pengene er brugt. Med det nuværende forbrug når vi et godt stykke hen på foråret før det sker, men det er umuligt at spå om udviklingen af forbruget, som lige nu er støt stigende.
Vi håber også, at de reducerede priser vil give anledning til, at kommunerne revurderer de begrænsninger, der er indsat på forbruget i.f.t. antal lån pr. bruger pr. måned, samt det maksimale budget kommunen ønsker at bruge.
I Folkebibliotekernes Ebogsprojekt er vi ovenud lykkelige for den støtte som tilskuddet er udtryk for, ikke mindst at det kommer alle folkebibliotekerne tilgode.

Fakturering
Som nævnt introduceres de reducerede priser fra 1. december 2011. Publizon trækker 50 % fra på regningen til den enkelte kommune. Bibliotekerne vil stadig se det fulde beløb i administrationsmodulet. De resterende 50 % betales med tilskuddet fra styrelsen.

Købeknap
Som de fleste nok har erfaret har der været noget polemik omkring købefunktionen på eReolen, særligt omkring den del af prisaftalen der medfører, at bibliotekernes betaling for lån kan reduceres med en andel af et eventuelt provenu.
Vi er naturligvis ikke ude på at gøre noget ulovligt, men prøver gerne grænser af. Vi har flere muligheder, men kan ikke lige nu sige noget om, hvordan det ender. Væsentligst er det, at ”sagen” intet har at gøre med den service brugerne oplever.

Genlån
Genlån funktionaliteten er aktiv fra næste uge. Genlånsknappen vises på ”Min Side” under ”Mine lån”. Genlåns-knappen fremkommer først i de sidste 7 dage af låneperioden. Reglerne for genlån er, at man kan genlåne den pågældende bog indenfor de sidste 7 dage af låneperioden. Hvis man ikke genlåner i den periode, kan man først låne bogen igen efter 90 dage. Genlånet tæller som nyt lån.

Anbefal eReolen.dk på Facebook
Det er blevet muligt at anbefale titlerne på eReolen.dk via Facebook. Under den enkelte titel på eReolen.dk vises facebook-knappen ”Anbefal” i øverste højre hjørne. Klikker du på ”anbefal” postes der automatisk et indlæg på din egen facebookprofil og dine venners væg på Facebook, hvor det fremgår, at du anbefaler den valgte titel. Med den facilitet har vi mulighed for at øge kendskabet til eReolen.dk, og nå ud til en lang række potentielle brugere.

Hent ebogen til flere enheder
Ønsker du at læse den samme titel på flere enheder, er det nu muligt at hente den samme ebog til flere enheder (f.eks. tablet og smartphone) uden, at det tæller som et ekstra lån. Når du først har lånt en titel, har du indenfor den angivne låneperiode mulighed for at ”genhente” den samme titel til en anden enhed, ved at ”låne” den samme titel som normalt på eReolen. Teknikken bag eReolen.dk genkender login oplysningerne, og vil således registrere, at den valgte titel allerede ligger som et aktivt lån på det pågældende login. Den tælles derfor ikke som et nyt lån. Det er dog en forudsætning, at de valgte enheder er autoriseret med det samme Adobe-ID (max 5 enheder pr. Adobe-ID).

Se de 100 mest populære ebøger
Der bliver i næste uge mulighed for at se de 100 mest populære ebøger. Fra bunden af toplisten på forsiden kommer der et link til ”Top 100”.