Dansk Forfatterforening tilfreds med aftalen

Dansk Forfatterforening skriver om den indgåede aftale:

Aftale om e-bøger til folkebibliotekerne
Aftalen om e-bøger til folkebibliotekerne er nu en realitet, og de to store forlag, Gyldendal og Linhardt & Ringhof har forhandlet en aftale, som Dansk Forfatterforening er tilfreds med.

Betalingen for e-bogen kommer nogenlunde til at svare til betalingen for printbogen, hvis man regner med et gennemsnitligt udlån på 40 gange for et eksemplar.

I denne uge sender forlagene breve ud om dette, og det har afstedkommet en del forvirring. Bl.a. at det handler om en omfordeling af biblioteksafgiften – det gør det ikke. Se et svar fra Gyldendal til en forfatter, der forklarer det hele her.

(Senest opdateret: 29. september 2011) 

Fra http://danskforfatterforening.dk/nyheder/aktuelt/aftale-om-e-boeger-til-folkebibliotekerne-.aspx

 

Brevet som Dansk Forfatterforening henviser til:

Kære …………………………
Jeg har læst din FB kommentar i går til den nye aftale med folkebibliotekerne om udlån af ebøger.
Kommentarerne på din FB profil sætter fokus på, hvor mange synspunkter og hvor mange interesser der
er i spil. Gyldendal gik med i projektet, da vi vurderede, at det ikke er uinteressant for os, forfatterne og
ebøgerne at være til rådighed ude på bibliotekerne, der er i kontakt med så mange læsere. Men også
fordi vi tror, at alternativet kan være et politisk indgreb. I dag kan bibliotekerne med loven i hånden
udlåne trykte bøger lige så tosset, de vil. Biblioteket betaler en indkøbspris for det antal eksemplarer,
biblioteket ønsker at stille på hylden, og forlaget betaler royalty til forfatteren heraf som af alt andet salg.
Mht. ebøgerne må bibliotekerne imidlertid indgå aftale med forlag/forfatter, og vi har med andre ord nu
en vigtig mulighed for at være med til at sætte dagsordenen frem for at blive pålagt en løsning.
Vi har indgået en et-årig forsøgsaftale, der går i luften 1. november. I det år vil vi i Gyldendal følge
udviklingen tæt. Ebøgerne bør være tilgængelige, hvor læserne er. Men den gratis læsning via biblioteket
må samtidig ikke kannibalisere det digitale marked, vi er i gang med at etablere, og hvor forfatter og
forlag er afhængige af, at bogen har en pris.
Vi har haft mange modeller i spil, og den valgte løsning er et kompromis. Den giver biblioteksbrugerne
adgang til ebøgerne i 30 dage ad gangen i kopibeskyttet format (Digital Rights Management, DRM) og
senere via streaming, der vil opleves mere brugervenligt og samtidig sikre bedre mod piratkopiering.
Modellen giver en god betaling til forfatter og forlag for hvert ”downlån” hos brugerne. Betalingen skal stå
i forhold til, at låneren på den ene side får en bog på sin skærm gratis og uden slitage og besvær med
tilbagelevering, men på den anden side kun i en begrænset periode. Betaling pr. downlån kan føre til, at
bibliotekerne sætter begrænsninger på downlån, men det synes vi – i hvert fald i en forsøgsperiode – er i
orden. Det skulle nødigt gå sådan, at ingen vil købe en ebog, fordi den altid frit kan hentes på biblioteket.
Før der sendes royalty til forfatteren, skal vi betale transaktionsafgift af hvert downlån. Ca. 4,50 kr. pr
downlån, men faldende til under det halve i forhold til volumen. De penge dækker omkostninger til de
systemer, der håndterer distributionen mellem forlag og bibliotek. Indtil videre ligger den del hos
selskabet Publizon A/S.
Bibliotekspengene er en kulturstøtteordning med det overordnede formål at støtte det danske sprog. Vi
mener bestemt, at der skal ske en omfordeling af bibliotekspengene i takt med, at bibliotekerne flytter
indkøb fra trykte til digitale bøger. Andet er ulogisk. Det har vi understreget adskillige gange i
forhandlingerne med bibliotekerne. Meldingen er, at biblioteksstyrelsen vil have det på dagsordenen, når
der næste gang skal ses på systemet. Men forlagene er jo ikke part i bibliotekspengene.
Vi håber, at salget til biblioteker vil være til glæde for både forfatter og forlag. I denne første
forsøgsperiode vil vi i Gyldendal som sagt følge udviklingen tæt, og alle synspunkter er velkomne!
Mange hilsner
Gyldendal

1. november lancerer folkebibliotekerne en ny ebogsservice

Fra 1. november kan bibliotekerne tilbyde lånerne at læse f.eks. Helle Helle ”Dette burde skrives i nutid”, Dy Plambech ”Gudfar”, Helene Tursten ”Venter i mørket” og Håkan Axlander Sundquist ”Kragepigen” som ebog. Fra starten er der knap 2000 aktuelle ebogstitler fra Lindhardt & Ringhof og Gyldendal og Rosinante & co. Der er tale om både skøn- og faglitteratur, der er en del biografier, og der er også titler for børn. Hovedvægten ligger dog på skønlitteratur. Andre forlag kan løbende koble sig til servicen. Bibliotekerne vil meget snart modtage et tilbud fra Publizon om at deltage i lanceringen af den af nye ebogsservice.

Projektet ”Folkebibliotekernes e-bogs projekt” er et projekt med støtte fra Udviklingspuljen hos Styrelsen for Bibliotek og Medier. Projektet er startet i foråret 2011 og løber frem til 31.12.2012. Partnere i projektet er de 6 centralbiblioteker, bibliotekerne i konsortiet bag Netlydbog.dk: Frederiksberg, Gentofte, København og Aarhus samt Licensgruppen, forlagene Gyldendal og Lindhardt & Ringhof og leverandørerne DBC og Publizon. Det er projektets opgave at etablere en ny national ebogs-service til folkebibliotekernes lånere, som baserer sig på en platformsuafhængig moderne arkitektur, der via Ting brønden kan integreres i bibliotekernes brugergrænseflader og på sigt indgå i DDB. Projektet skal etablere et bæredygtigt, holdbart og attraktivt ebogstilbud og omfatter litteraturformidling, partnerskab med forlag, arbejde med nye forretningsmodeller og ny teknologi – også til de mobile platforme. Projektet er organiseret i 3 projektgrupper for teknik, formidling og forretningsmodeller. Projektledelsen ligger i Århus.

1. Fase

Projektgrupperne er nu ved at være klar med første udgave af et nyt tilbud om lån af ebøger. Det er planen, at vi er klar til lancering af den nye service 1. november. Vi har valgt at udvikle den nye ebogsservice i to faser: I første fase benytter vi den eksisterende tekniske og administrative platform fra Netlydbog.dk, der stilles til rådighed af Publizon – den nuværende leverandør af ebøger og netlydbøger. Anvendelsen af den eksisterende platform betyder, at vi hurtigt kan komme i gang. Gennem arbejdet i de 3 projektgrupper i foråret blev det klart, at den ideelle tekniske og administrative løsning vil kræve tid at implementere, da den er afhængig af samarbejde med andre projekter ved styrelsen og udvikling af ny teknologi, der giver en meget brugervenlig og enkel mulighed for streaming af ebøger til både pc, smartphones og tablets.

Der er udviklet et helt nyt website, der ligesom Netlydbog.dk ejes af bibliotekerne og bygger på Ting brønden. Det nye website indeholder bl.a. anmeldelser fra Litteratursiden, små filmklip om bøger og forfattere mv. og brugerskabte data.

Den nye ebogsservice skal afløse de to gamle ebogsløsninger: Ebogsbiblioteket.dk og ebib.dk, der ophører med udgangen af 2011.

Nyt tilbud til lånerne – aktuelle ebøger

Det nye tilbud til lånerne omfatter:

 • Nyt aktuelt indhold fra min. 2 forlag og et katalog på knap 2000 titler
 • Nyt website bl.a. med integration til Litteratursiden
 • Nyt mobilt site, der tilpasser sig mobile platforme
 • Anvendelse af 3. parts apps til iPhone og iPad og til Android som f.eks. Bluefire og Aldiko der gør download af ebøgerne lettere når apps’ene er installeret
 • Integration til den nye fælles biblioteksservice for brugerskabte data, der går under navnet VoxB
 • Ebøger i de lokale kataloger via Ting brønden
 • Formidling af nyheder, temaer, anmeldelser, kommentarer fra lånerne, videoklip om forfattere mv. på det ny website
 • Smagsprøver

 

Anvendelse af den eksisterende tekniske løsning betyder, at vi er bundet til at anvende DRM beskyttelsen i første fase af projektet. DRM beskyttelsen er ikke ideel, da den er forbundet med besvær for lånerne og support på bibliotekerne og en ekstra udgift pr. klik for brug af Adobe. Vi forsøger at lette dette gennem lancering af en version af websitet til mobilplatforme, og ved at tune den tekniske brug af DRM med en forenklet download proces og ved at gøre vejledning og hjælp funktioner mere brugervenlige.

Forretningsmodel og pris

Udgangspunktet for forhandlingerne af forretningsmodeller har fra både bibliotekers og forlags side været stor åbenhed overfor hvilke forretningsmodeller, der kan bringes i spil og hvilke parametre, der kan bruges til at differentiere udlån fra salget af ebøger. Der er hentet inspiration fra forretningsmodeller i udlandet og udviklingen på ebogsmarkedet. For forlagene er det selvfølgelig væsentligt, at udlån ikke skader salget af ebøger, og for bibliotekerne er det vigtigt at kunne styre budgetterne.

Der er blevet arbejdet meget på at finde et aftalegrundlag for en flatrate aftale, der for bibliotekerne er optimal i forhold til styring af budgetter. Udfordringen i forhold til en flatrate aftale har været, at der er et meget begrænset datagrundlag at arbejde med og estimere ud fra. De to gamle services er ikke blevet opdateret med nye titler i henholdsvis 4 og 1 ½ år. De to sites er gamle, teknisk besværlige at anvende og indholdet er ikke sammenligneligt med det aktuelle indhold, den nye service vil tilbyde. Vi er derfor nået frem til at starte i fase 1 med en klikpris pr. download/stream, der arbejder med en rabattrappe, så udlånene bliver billigere jo flere downloads, der foretages fra bibliotekerne samlet set. Klikprisen starter ved 18,50 kr. og falder over flere rabattrin til en stykpris på 16,50 kr. når vi samlet når et forbrug på 145.000 klik. Der differentieres desuden på prisen mellem nye ebogstitler, der er udgivet indenfor det seneste år og ebogstitler, der er ældre end 12 mdr. Her ligger prisen på mellem 15 og 13 kroner pr. klik. Aftalen gælder fra 1. 11. 2011 til 1. 11. 2012.

Betingelserne i forbindelse med aftalen er at:

 • Bibliotekerne kan sætte loft over antal udlån pr. låner og over budget pr. md. for det enkelte bibliotek
 • Lånetid er 30 dage
 • Der er mulighed for ét genlån indenfor 90 dage
 • Der integreres mulighed for køb af titlerne på bibliotekernes sites
 • Der stilles smagsprøver til rådighed
 • Der kan ikke klippes eller kopieres i teksten
 • Der opsamles statistik på anvendelsen af servicen
 • Forlag der deltager, stiller så vidt muligt hele kataloget af aktuelle ebøger til rådighed

Aftalen indeholder også en mulighed for at anvende en ”købeknap” fra sitet, der leder hen til en side, hvor ebøgerne kan købes. Overskud fra salg, der kommer derfra deles mellem biblioteker og forlag.

 

Alternativ model for 3 biblioteker

For 3 biblioteker (et stort og 2 mindre) bliver det muligt at vælge en anden forretningsmodel hvor lånetiden er på 15 dage. Det betyder en reduktion i prisen på 25% i forhold til ovenstående model.

Fase 2: Streaming

I fase 2 lancerer vi en service, der er baseret på streaming, hviket betyder, at vi bliver fri for den besværlige DRM sikring. Den nye service kommer til at bygge på en helt ny teknisk og administrativ back-end.

For lånerne betyder det:

 • En forenklet adgang til ebøgerne via stream direkte fra ebogssitet til pc og mobile platforme (Bygger på HTML5)
 • Uafhængighed af 3. parts applikationer
 • Formidling om ebøger bliver mulig – også til de mobile platforme

 

For bibliotekerne og ebogsservicen betyder det:

 • Mindre support og et mere brugervenligt tilbud både på websitet og fra mobile devices
 • Vedligeholdelse af ét website til alle platforme
 • At administrationssystemet bliver ejet af bibliotekerne og flyttes fra ekstern leverandør. Administration af den nye service integreres i DDB, og kommer til at gøre brug af bl.a. de nye fælles faciliteter til autentifikation af brugerne, som der arbejdes med i WAYF projektet under styrelsen.
 • At der er etableret grundlag for forhandlinger af evt. ny forretningsmodel og prisaftale med forlagene, der bygger på erfaringerne og den opsamlede statistik fra fase 1.

 

På vegne af ”Folkebibliotekernes ebogsprojekt”

Bo Fristed, Aarhus kommunes Biblioteker, Projektejer

Susanne Iversen, Aarhus Kommunes Biblioteker, Koordinerende projektleder