eReolen.dk – Info om købsfunktionen

Købsfunktionen på eReolen

Den 30. oktober 2011 skrev jeg er indlæg på bloggen om købsfunktionen. Indlægget blev redigeret den 13. november 2011.

Der har i Bogmarkedet været en artikelserie, der kritiserer købsfunktionen. Det fremføres bl.a., at bibliotekerne, med offentlige penge i ryggen kan ødelægge konkurrencen på det kommercielle ebogsmarked. Efterfølgende har flere andre medier taget emnet op, herunder Politiken, DR m.fl.

Jeg kan faktisk godt forstå reaktionerne i de forskellige artikler, idet det fremføres som om eReolen skal være et salgssite med kommerciel interesse. Men artiklernes grundsubstans er forkert, hvad der også er gjort opmærksom på inden de blev publiceret.

eReolen – og dermed bibliotekerne – kommer på ingen måde til at konkurrere på det private marked, og købsfunktionen retter sig alene imod de lånere, der oplever at have ”ramt” loftet for lån eller genlån, baseret på den enkelte brugers hjemstedskommunes begrænsninger.

Og – som det vil fremgå nedenfor – vil priserne ikke blive mindstepriser, men gennemsnitspriser sammensat på en måde, så forfatterne (naturligvis) afregnes deres aftalte andel.

I det følgende først lidt baggrund for købsfunktionen og dernæst en beskrivelse af hvordan den implementeres.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har givet konsortiet tilsagn og støtte til at afprøve forskellige forretningsmodeller.

Før og under forhandlingsforløbet har parterne været usikre på hvilken konsekvens udlån af ebøger ville få for salget. Vil udlånet stimulere salget eller vil det modsatte være tilfældet?

Købsfunktionen skal således skal bidrage til en vigtig kortlægning af den effekt som udlån har på salget af ebøger.

På den baggrund er købsfunktionen indlejret i rammeaftalen, som en prisreducerende faktor i proportional relation til salget. Købefaciliteten er således en del af den samlede prisaftale – en variabel faktor i prismodellen.

Købsfaciliteten skal understøtte brugere der:

1.    Har foretaget et lån og eventuelt et genlån (jf. rammeaftalens punkt 6), og ønsker at erhverve bogen.

2.    Har nået loftet for antal lån pr. måned indsat af brugerens hjemstedskommune, subsidiært at kommunens maksimalt afsatte budget for perioden er nået.

Sammenfattende en service for brugeren, der har nået rammen for sin aktuelle mulighed for lån.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har bekræftet, at købsfunktionen ikke strider imod Biblioteksloven.

Adgang til købsfunktionen
Adgang til købsfunktionen kan alene ske fra købeknappenwww.ereolen.dk. Der indekseres ikke til Google eller andre søgemaskiner, og faciliteten kan ikke tilgås fra andre sites.

Der foretages ingen markedsføring af købsfaciliteten hverken på sitet eller udenfor.

Brugerne tilbydes priser svarende til de enhver tid gældende nettopriser, tillagt en avance, der svarer til øvrige detailhandleres gennemsnitlige avance på e-bøger.

Prisberegningen fremgår direkte af Rammeaftalen af 28. september 2011, ligesom den indgår i de individuelle kontrakter der er indgået mellem Publizon og de 66 forlag, der indtil nu er at finde på eReolen.

Halvdelen af nettoindtægterne fra salget (d.v.s. forlagets nettopris minus forfatter royalty på 27 %) indgår som delvis betaling for folkebibliotekernes forbrug (udlån).

Aftaleparterne er brugeren og forlagenes valgte driftsleverandør. Bibliotekerne formidler blot kontakten.

I praksis aggregeres provenuet hos forlagenes distributør. Ved aftalens udløb fordeles pengene til de deltagende folkebiblioteker baseret på antal gennemførte transaktioner (udlån).

Til sidst skal det understreges, at eReolen.dk er et projekt. Vi er sat i verden for at prøve forskellige modeller af – modeller der kan skabe en bæredygtig forretningsmodel for bibliotekerne såvel som for de der lever af at skrive og sælge bøger – også de digitale.

Købsfunktionen implementeres på eReolen i løbet af nogle få uger.

 

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>