eReolen.dk – Info om købsfunktionen

Købsfunktionen på eReolen

Den 30. oktober 2011 skrev jeg er indlæg på bloggen om købsfunktionen. Indlægget blev redigeret den 13. november 2011.

Der har i Bogmarkedet været en artikelserie, der kritiserer købsfunktionen. Det fremføres bl.a., at bibliotekerne, med offentlige penge i ryggen kan ødelægge konkurrencen på det kommercielle ebogsmarked. Efterfølgende har flere andre medier taget emnet op, herunder Politiken, DR m.fl.

Jeg kan faktisk godt forstå reaktionerne i de forskellige artikler, idet det fremføres som om eReolen skal være et salgssite med kommerciel interesse. Men artiklernes grundsubstans er forkert, hvad der også er gjort opmærksom på inden de blev publiceret.

eReolen – og dermed bibliotekerne – kommer på ingen måde til at konkurrere på det private marked, og købsfunktionen retter sig alene imod de lånere, der oplever at have ”ramt” loftet for lån eller genlån, baseret på den enkelte brugers hjemstedskommunes begrænsninger.

Og – som det vil fremgå nedenfor – vil priserne ikke blive mindstepriser, men gennemsnitspriser sammensat på en måde, så forfatterne (naturligvis) afregnes deres aftalte andel.

I det følgende først lidt baggrund for købsfunktionen og dernæst en beskrivelse af hvordan den implementeres.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har givet konsortiet tilsagn og støtte til at afprøve forskellige forretningsmodeller.

Før og under forhandlingsforløbet har parterne været usikre på hvilken konsekvens udlån af ebøger ville få for salget. Vil udlånet stimulere salget eller vil det modsatte være tilfældet?

Købsfunktionen skal således skal bidrage til en vigtig kortlægning af den effekt som udlån har på salget af ebøger.

På den baggrund er købsfunktionen indlejret i rammeaftalen, som en prisreducerende faktor i proportional relation til salget. Købefaciliteten er således en del af den samlede prisaftale – en variabel faktor i prismodellen.

Købsfaciliteten skal understøtte brugere der:

1.    Har foretaget et lån og eventuelt et genlån (jf. rammeaftalens punkt 6), og ønsker at erhverve bogen.

2.    Har nået loftet for antal lån pr. måned indsat af brugerens hjemstedskommune, subsidiært at kommunens maksimalt afsatte budget for perioden er nået.

Sammenfattende en service for brugeren, der har nået rammen for sin aktuelle mulighed for lån.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har bekræftet, at købsfunktionen ikke strider imod Biblioteksloven.

Adgang til købsfunktionen
Adgang til købsfunktionen kan alene ske fra købeknappenwww.ereolen.dk. Der indekseres ikke til Google eller andre søgemaskiner, og faciliteten kan ikke tilgås fra andre sites.

Der foretages ingen markedsføring af købsfaciliteten hverken på sitet eller udenfor.

Brugerne tilbydes priser svarende til de enhver tid gældende nettopriser, tillagt en avance, der svarer til øvrige detailhandleres gennemsnitlige avance på e-bøger.

Prisberegningen fremgår direkte af Rammeaftalen af 28. september 2011, ligesom den indgår i de individuelle kontrakter der er indgået mellem Publizon og de 66 forlag, der indtil nu er at finde på eReolen.

Halvdelen af nettoindtægterne fra salget (d.v.s. forlagets nettopris minus forfatter royalty på 27 %) indgår som delvis betaling for folkebibliotekernes forbrug (udlån).

Aftaleparterne er brugeren og forlagenes valgte driftsleverandør. Bibliotekerne formidler blot kontakten.

I praksis aggregeres provenuet hos forlagenes distributør. Ved aftalens udløb fordeles pengene til de deltagende folkebiblioteker baseret på antal gennemførte transaktioner (udlån).

Til sidst skal det understreges, at eReolen.dk er et projekt. Vi er sat i verden for at prøve forskellige modeller af – modeller der kan skabe en bæredygtig forretningsmodel for bibliotekerne såvel som for de der lever af at skrive og sælge bøger – også de digitale.

Købsfunktionen implementeres på eReolen i løbet af nogle få uger.

 

1.000.000 kr. til folkebibliotekerne!! – Priserne halveres!!

På et herligt møde i Styrelsen for Bibliotek og Medier , har Koordinationsgruppen for Netbiblioteker givet tilsagn til vores ansøgning om tilskud til udbredelse af eReolen.

Vi har søgt og fået 1 mio. kr. – penge der skal sikre, at (forhåbentligt) alle danske folkebiblioteker kan tilmelde sig servicen, på trods af lancering så sent på året, hvor de fleste har disponeret deres mediebudget.

Vi bruger pengene til at halvere bibliotekernes klikpris, og det gør vi fra 1. december 2011. 

D.v.s. at de nye ebøger i stedet for 18,50 kr. koster 9,25 kr., og titlerne over 12 måneder halveres til 7,50 kr. i perioden indtil pengene er brugt. Dertil kommer naturligvis rabattrappen.

I praksis når vi den laveste pris på rabattrappen (16,50/13,00) samtidig med at pengene er brugt. Med det nuværende forbrug når vi et godt stykke hen på foråret før det sker, men det er umuligt at spå om udviklingen af forbruget, og lige nu er forbruget støt stigende.

I skrivende stund er 92 kommuner tilmeldt eReolen – der er således kun 6 kommuner, der ikke har tilmeldt sig. Vi håber at de sidste kan se mulighed for deltagelse, nu hvor vilkårene – for en stund – bliver mere fordelagtige.

Vi håber også, at de reducerede priser vil give anledning til, at alle kommuner revurderer de begrænsninger der er indsat på forbruget i.f.t. antal lån pr. bruger pr. måned, samt det maksimale budget kommunen ønsker at bruge.

På forlagssiden er 66 forlag tilmeldt med ca. 1.850 titler. Det er fantastisk at vi nu kan tilbyde brugerne helt nye og aktuelle udgivelser til hjemlån.

I Folkebibliotekernes Ebogsprojekt er vi ovenud lykkelige for den støtte som tilskuddet er udtryk for, ikke mindst at det kan komme alle folkebibliotekerne tilgode.

Lidt tal fra eReolen!

Vi har samlet lidt tal sammen for de første 9 dage i eReolens levetid.

Tallene i parantes er omregnet til et år.

 

30.000 besøgende (1.200.000)

20.000 unikke besøgende

230.000 sidevisninger (9.000.000)

6.000 downloads (240.000)

Vi har haft under supportsager, heraf halvdelen p.g.a. opsætning i adm. modul.

Mon ikke artiklen i DR i dag sætter yderligere skub i anvendelsen??

 

Købeknappen – Hvad er nu det?

Aftalen mellem folkebiblioteker og forlag indeholder en bestemmelse om mulighed for at brugerne kan købe en ebog. I det følgende forklares baggrunden herfor.

Umiddelbart kan det synes unødvendigt at give brugerne mulighed for at købe en ebog, når de har besøgt en service hvor man via sit bibliotek kan låne ebøger. Men – Bibliotekerne har brug for at kunne håndtere forbruget, og kan i administrationsmodulet indsætte begrænsninger på såvel antal lån pr. bruger pr. måned, som på et max. budget brugerne kan låne bøger for.

D.v.s. at brugere vil opleve, at deres personlige kvote er brugt, eller at bibliotekets afsatte budgetmax er nået. De får den rette forklaring i forbindelse med transaktionen, og for ikke at lade dem gå forgæves, har de mulighed for at købe bogen.

Funktionen er ikke implementeret endnu, men lanceres inden 1. december 2011. Indtil da får man den forklaring. Hvis en bruger vælger at købe en bog føres man til en “e-bogs shop”, som er en del af eReolen. Man får præsenteret den valgte bog, og til en pris der svarer til gennemsnitsprisen ude i markedet. Det er en væsentlig pointe, at “e-bogs shoppen” alene kan tilgås fra købeknappen. Den har intet formål udover at opsamle dokumentation for de køb der foretages via købeknappen, jf. rammeaftalen, dokumentation der skal anvendes til at sikre den aftalte fordeling.

Halvdelen af nettoprovenuet ved brugernes køb af ebøger via eReolen tilfalder bibliotekerne. Vi ved jo intet om hvor mange der vil købe ebøger via eReolen, og derfor heller ikke noget om hvor mange penge det vil generere. Men vi ved, at pengene direkte skal komme bibliotekerne tilgode.

Styregruppen bag Folkebibliotekernes E-bogsprojekt skal i den kommende tid forholde sig til dette.

Umiddelbart er der 2 muligheder. Den ene er, at anvende pengene til reduktion af bibliotekernes omkostning på udlån af ebøger. Den anden er, at pengene indgår som medfinansiering af den videre drift af eReolen.

eReolen er et projekt der drives med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier og med egenfinansiering fra de biblioteker der deltager i projektet. Der er ingen driftspenge i projektet, og der er INTET overhead på de klikpriser bibliotekerne betaler for deres brugeres lån.

De fremtidige omkostninger vil være den rå drift (hosting m.v.) og udvikling af eReolen.dk, men også formidlingsopgaven skal varetages på en ordentlig måde, hvis eReolen skal holde det kvalitetsniveau vi stræber efter.

Uanset hvad bliver økonomien gennemsigtig såvel på metode- som på regnskabsniveau. Det vender vi tilbage til.

 

Denne artikel er redigeret 13. november 2011.